top of page

Schade

Schade melden?

Als u schade lijdt dan zijn wij er voor u.

 

Juist dan. Daarom kunt u via onderstaand formulier uw schade bij ons melden.

Vul het formulier zo snel mogelijk in, liefst binnen 3 x 24 uur na het ontstaan van de schade, en wij nemen snel contact met u op!

Schadeformulier

Neem de tijd om dit formulier goed en volledig in te vullen voor het melden van schade. Wij zullen na ontvangst, spoedig contact met u opnemen.

Schade-expertise

 

Schaderegeling is niet alleen een kwestie van vakmanschap. Het blijkt steeds vaker dat ook goede sociale en communicatieve vaardigheden onmisbaar zijn. Deskundigheid is een vereiste, maar het vermogen om zo te handelen dat u bij een schade inzicht krijgt in de gang van zaken, is even belangrijk. De kernbegrippen van een goed en verantwoord schaderegelingsbeleid zijn: openheid, snelheid, klantgerichtheid, inventiviteit, vakkennis en efficiëntie.


Bij grotere of complexe schades schakelt de verzekeraar een onafhankelijk expert in om de schadeomvang vast te stellen. Indien u twijfelt aan de afwikkeling van deze expert dan heeft u de mogelijkheid om zelf een contra- expert te benoemen die namens u de afwikkeling controleert. Als ze er vervolgens samen niet uitkomen dan stelt een arbiter de schade definitief vast. Op deze wijze bent u gegarandeerd van een eerlijke, redelijke, maatschappelijk aanvaardbare en conform de polisvoorwaarden afgewikkelde schaderegeling.

bottom of page